Reviewer

Dr. Darmawan, SPd.,MAB, UIN Sunan Kalijaga

Prof. MD Edrich Molla, National University, Bangladesh

Associate Prof Dr Fuadah Binti Johari. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Profesor Datuk Dr. Izaidin bin Abdul Majid. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). 

Prof. Dr.Muhammad Tahir Mansoori. International Islamic University Islamabad, Pakistan.

Dr Ahmad Khilmy bin Abdul Rahim. Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan,Universiti Utara Malaysia (UUM).

Mohamad Zawawi Bahari. Universiti Teknologi Brunei. 

Prof. Dr. Abdulazeem Abozaid. Hamad Bin Khalifa University (HBKU), Qatar.

Dr Nor Syahidah Ishak. Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah.